Contact
+31 (0)6 1807 1113

Taal

Disclaimer

Disclaimer/Privacyverklaring AVG

Bali Vakantie Verhuur/Bali Rent Villa’s houdt zich aan de regels van de Wet persoonsregistratie.

Privacyverklaring AVG, Bali Vakantie Verhuur/Bali Rent Villa’s

Beschrijving van privacy en dataverwerking conform de richtlijnen AVG van 25 mei 2018

Indien u een boeking doet via Bali Vakantie Verhuur/Bali Rent Villa’s doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Bali Vakantie Verhuur/Bali Rent Villa’sverstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren u om deze Privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Bali Vakantie Verhuur/Bali Rent Villa’s verwerkt persoonsgegevens van u, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voorletters, roepnaam en achternaam van alle deelnemers voor deze boeking
Adresgegevens van de hoofdhuurder
Telefoonnummer van de hoofdhuurder
E-mailadres van de hoofdhuurder
Emailadres en telefoonnummer van en contactpersoon tijdens uw vakantie
Bankrekeningnummer van de hoofdhuurder
Geboortedatum van alle deelnemers
Geslacht van alle deelnemers
Ophaalgegevens, Vluchtgegevens
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bali Vakantie Verhuur/Bali Rent Villa’s heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen. Mochten bijzondere gegevens noodzakelijk zijn voor onze diensten, zoals bijvoorbeeld gezondheidsgegevens of dieetwensen, dan verwerken wij die alleen op basis van uw eigen uitdrukkelijke verzoek.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@balivakantieverhuur.nldan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Bali Vakantie Verhuur/Bali Rent Villa’s verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
uw naam en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van een door u gedane aanvraag/boeking via Bali Vakantie Verhuur/Bali Rent Villa’s

Uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, af te wikkelen en deze door te geven aan de eigenaar van de villa die u via Bali Vakantie Verhuur/Bali Rent Villa’s huurde.

uw naam en telefoonnummer wordt gebruikt om u telefonisch te informeren en informatie bij u in te winnen aangaande de door u gedane boeking.
uw naam en telefoonnummer en andere persoonlijke gegevens worden tot uiterlijk een jaar na afloop van uw verblijf bewaard.

Hoe lang we gegevens bewaren
Bali Vakantie Verhuur/Bali Rent Villa’s zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Bali Vakantie Verhuur/Bali Rent Villa’s verstrekt uitsluitend gegevens aan derden/eigenaren enalleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst/boeking

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Info@balivakantieverhuur.nlOm er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.
Bali Vakantie Verhuur/Bali Rent Villa’s zal zo snel mogelijk, maar altijd binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Bali Vakantie Verhuur/Bali Rent Villa’s neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 06 18071113 of via Info@balivakantieverhuur.nl

Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.

Waalwijk 25-05-2018